Všeobecné obchodní podmínky


Jaké pobyty si můžete objednat

V letní a zimní sezóně se obvykle realizují pobyty alespoň na 7 nocí. Kratší pobyty se v letní a zimní sezóně obvykle vyřizují jen na poslední chvíli (nejvíce dva týdny před začátkem pobytu). Mimo sezónu můžete využít i možnost kratších pobytů. V některých objektech jsou možné i víkendové pobyty (2 až 4 noci). Ty objekty, které víkendové pobyty umožňují, mají určenou speciální víkendovou cenu a minimální počet nocí pobytu. Pobyty na jednu noc se taky realizují! Speciální ceny platí i pro Silvestrovské pobyty. V tomto termínu je obvykle třeba obsadit alespoň na 3 nocí celou ubytovací kapacitu

Typy ubytování

hotely, penziony, lux apartmany, klasické apartmány, vilky

 • samostatné objekty (byty) všechny nabízejí ubytovací objekty určené pro jednotlivce dále pro rodiny a skupiny, které chtějí být v pronajatém objektu (apartmány ) sami - na přípravu stravy jim slouží vlastní kuchyň se základním kuchyňským vybavením,
 • ložní prádlo je k dispozici, pokud v textu o ubytování není uvedeno jinak (osušky si prosím vezměte s sebou). priváty a apartmánové domy
 • priváty a apartmánové domy se v nacházejí po celém městě Harkány - k apartmánům patří kompletní sociální zařízení a kuchyň se základním kuchyňským vybavením, ložní prádlo je k dispozici, pokud v textu o ubytování není uvedeno jinak

Pobyt pro dva

Pro menší skupiny a hlavně dvojice jsou vhodná ta ubytovací zařízení, které se prodávají na pokoje (apartmány, penziony a hotely). I dvojice si může objednat vilku nebo dvoupokojový čtyřlůžkový apartmán, musí však zaplatit za tolik osob, kolik jich určuje minimální vytíženost objektu.

Minimální vytíženost

Minimální vytíženost objektu (týká se to hlavně u vilky) je minimální počet lůžek, za které musí zákazník zaplatit plnou cenu (cena za dospělou osobu). Za každé další obsazené lůžko se platí podle aktuální ceny.

Slevy

Nabízíme několik typů slev, které najdete rozepsány v rámci cen: mimosezónní slevy, slevy pro stálé hosty a za včasnou rezervaci (týdenní pobyty u objednávky méně než 2 týdny před nástupem na pobyt), slevy na 2- týdenní pobyty a slevy na děti. Pozor - dětské slevy platí u vilkách až po překročení minimální vytíženosti. Je možné uplatnit pouze jednu slevu. Naše ceny jsou v Korunách. Naše firma zmena cen vyhrazuje.

Sezóna a mimosezóna

Hlavní sezóna je od června do října, podzimní -zimní jarní sezóna je do konce dubna (tedy včetně Velikonoc). Před sezóna je většinou od dubna do června. Některé zařízení mají sezónu mírně posunutou.

Pes na pobytu

Pokud máte zájem vzít si na pobyt i své domácí zvíře, informuje Vás piktogram u aktuálního typu ubytování. Někde je to možné za poplatek, někde zdarma, jinde to není možné vůbec.

Co není zahrnuto v ceně pobytu

V ceně pobytu obvykle není zahrnut místní rekreační poplatek za doplňkové služby (např. parkovní prostor nebo garáž, vstup na koupaliště atd.). Tyto poplatky je možní uhradit na místě ubytování.

Mapy a informace o atrakcích v okolí ubytování

Mapu s umístněním ubytování a informace o atrakcích v okolí ubytování najdete v našem katalogu na strane č. 14.

Rezervace pobytu

Rezervaci je možno zrealizovat prostřednictvím internetového rezervačního formuláře: www.harkany.cz nebo přes e-mail: info@harkany.cz písemě. Spojte se s námi a rezervujte si pobyt s určením

 • přesného termínu vašeho pobytu
 • přesného počtu osob
 • a hlavně: seznamu vámi zvolených objektů seřazených podle vašich priorit

Naši pracovníci ověří obsazenost vámi zvolených termínů a nejpozději do dvou pracovních dní vás budou kontaktovat, aby s vámi dohodli přesné podmínky nástupu na pobyt a i způsob platby nebo rovnou obdržíte potvrzení vaší objednávky.

Jak postupovat po potvrzení rezervace - záloha

Po potvrzení rezervace platíte pouze zálohu. Výške zálohy bude uvedená na potvrzení. U jednotlivých ubytování je záloha rozdílná. - informaci o výši zálohy najdete ve spodní části ceníku příslušného objektu. Zálohu je třeba uhradit 30 dnů před nástupem. Pokud záloha nedosahuje celkové ceny pobytu, zbytek ceny uhradíte na místě pobytu přímo u nás v kanceláři. Naše kancelář cenové úpravy vyhrazuje!

K čemu slouží Ubytovací poukaz/Potvrzení

Potvrzení obsahuje podmínkách vašeho pobytu, název ubytovacího zařízení, jeho přesnou adresu a kontakt na jeho provozovatele. Ubytovací poukaz si překontrolujte - pokud jsou nějaké informace nesprávné, kontaktujte nás prosím nejpozději do 3 dnů. Neshody zjištěné později nemohou být přijaty jako reklamace. Ubytovací poukaz si vezměte s sebou na pobyt a prokažte se jím osobě, která vás ubytuje. Klíče od ubytování si převezmete od ubytovatele při nástupu na pobyt.

Stornování pobytu

Nabízíme svým klientům možnost v nezbytném případě (např. nemoc nebo jiná vážná příčina) zaplacený pobyt zrušit. Díky systému storno poplatků podrobně rozepsaných na vašem ubytovacím poukaze vám v případě zrušení pobytu obvykle můžeme vrátit část zálohy, kterou jste už zaplatili. Výške storno poplatku je závislá na tom, jak dlouho před začátkem pobytu nahlásíte jeho zrušení

 • do 30 kalendářních dnů před nástupem bez úhrady stornopoplatků,
 • 29 - 15 dnů před nástupem se stornopoplatek stanovuje ve výši 30% z ceny pobytu,
 • 14 – 7 dnů před nástupem se stornopoplatek stanovuje ve výši 50% z ceny pobytu,
 • 6 – 1 den před nástupem se stornopoplatek stanovuje ve výši 70% z ceny pobytu,
 • v den nástupu se stornopoplatek stanovuje ve výši 100% z ceny pobytu

Změna počtu osob nastupujících na pobyt

Ubytovací poukaz je vystaven na přesný počet osob. I když v případě některých apartmánů, vilek a dalších ubytovacích zařízený je ubytovací kapacita pohyblivá, počet osob uvedený na Ubytovacím poukaze/potvrzení je možno překročit jen po vzájemné dohodě. V žádném případě však není možné, aby došlo k překročení celkové ubytovací kapacity zařízení. Pokud na pobyt bez našeho souhlasu nastoupí počet osob přesahující celkovou kapacitu objektu, nebo vyšší počet osob než je uveden na ubytovacím potvrzení, jsme oprávněni zákazníka neubytovat. Zakázáno je i svévolné zvýšení počtu osob po dobu pobytu.

Nástup na pobyt

Nástup na pobyt je většinou po 14.00 hod., ukončení pobytu do 10.00 hod. Problémy po dobu pobytu Když při nástupu na pobyt nebo počas pobytu vznikne jakýkoli problém, ihned osobne nebo telefonicky kontaktujte CK- většinu problémů je možné řešit po dohode. Zabezpečujeme 24-hodinovou telefonickou službu.

Poškození ubytovacího zařízení

Zákazník je zodpovědný za to, že po uskutečnění pobytu odevzdá ubytovací zařízení bez poškození. Pro případ, že po dobu pobytu dojde k poškození ubytovacího zařízení, má ubytovatel (týká se to hlavně majitelů apartmánů, vil, případně penzionů) právo vybrat na začátku pobytu kauci, která vám bude v případě bezproblémového průběhu pobytu při odevzdání objektu v plné výši vrácena. O výši kauce budete samozřejmě informováni před nástupem na pobyt.

Spokojenost zákazníků

Záleží nám na spokojenosti našich zákazníků, uplatňujeme proto důsledný systém kontroly. Zákazníky kontaktujeme po pobytě osobně, e-mailem nebo telefonicky. Jsme jim vděční za každý názor a připomínku - ty jsou pro nás nejcennějším zdrojem podnětů pro další zlepšení služeb.

Reklamační řád

 • V případě, že rozsah a kvalita poskytnutých služeb neodpovídá informacím uvedeným v našem katalógu, vzniká objednavateli právo na odstranění nedostatků chybně poskytnuté služby. Toto své právo je objednavatel povinnen uplatnit bezodkladně během 24hodin.
 • CK je zbavena zodpovědnosti za škodu způsobenou porušením jejích povinností při poskytování služeb nebo odstoupením od smlouvy, pokud škodu nezavinila ona ani její smluvní partneři, a škoda byla způsobena objednavatelem nebo třetí osobou, která není spojená s poskytováním služeb nebo událostí, kterým nebylo možné zabránit ani vynaložením veškerého úsilí, nebo v důsledku neobvyklých a nepředvídatelných okolností.
 • Při řešení reklamace je objednavatel povinnen poskytovat CK maximální součinnost, aby bylo možné nedostatky co nejlépe odstranit a zabránilo se vzniku jakýmkoliv škodám nebo aby se jejich rozsah snížil. Za chyby způsobené tiskem neodpovídáme.
 • Změny obchodních podmínek vyhrazeny.
 • Provozovatel neodpovídá za škodu způsobenou selháním, chybou nebo výpadkem on-line systému a internetové sítě.

O ochraně údajů