O ochraně údajů

O ochraně údajů

Ochranu Vašeho soukromí a Vašich osobních údajů považuje společnost Thermal Media & Travel Hungary kft. za velmi důležitou. Ochrana Vašich osobních údajů, na základě kterých je možná Vaše identifikace a které jsou potřebné pro shromažďování a zpracování dat webové stránky, odpovídá platným předpisům o ochraně údajů. Naše webová stránka může obsahovat odkazy, přes které budete přesměrováni na webové stránky jiných poskytovatelů, na které se toto prohlášení nevztahuje. Není naší možností dodržovat předpisy o ochraně dat tohoto charakteru.Shromažďování a zpracování údajů

Při návštěvě naší webové stránky ukládá náš server následující: IP adresu internetového správce, webovou stránku odkud jste nás navštívil, webové stránky, které jste od nás navštívil včetně času a délky návštěvy. Vaše osobní údaje t.j. jméno, bydliště, adresa, telefonní číslo atd. budou u nás zaregistrovány pouze v případě, že jste je poskytl za účelem rezervace a/nebo registrace.Účel shromažďování a zpracování údajů

K zajištění rezervace od Vás požadujeme pouze údaje potřebné k realizaci rekreace resp. k zajištění souvisejících služeb. Vaše údaje tedy použijeme především k zápisu do cestovní smlouvy respektive k vystavení faktury.Poskytování Vašich údajů třetí osobě

Vaše údaje poskytneme třetí osobě pouze v případě, kdy je to z hlediska realizace rekreace nezbytně nutné. Poskytování údajů státním orgánům je možné pouze v rámci zákona.Informování o našich nabídkách a službách

Rádi bychom Vás průběžně informovali o našich a partnerských nabídkách, k čemuž použijeme i Vaše osobní údaje. Pokud tuto možnost nehodláte využít, můžete odmítnout odebírání zpravodaje (newsletter).Informační zákon

Máte právo informovat se a obdržet Vaše, námi ukládané údaje a to na základě Vaší žádosti a bezplatně. Pokud jsou uložené údaje chybné, pak tyto na Vaši žádost opravíme.Ochrana a zabezpečení údajů

Společnost Thermal Media & Travel Hungary kft. učinila veškeré potřebné technické a organizační kroky, aby nedošlo ke ztrátě, smazání, manipulaci a neoprávněný přístup k Vašim osobním údajům.Používání cookie

Naše webová stránka používá cookie. Cokkie jsou datové soubory textového formátu, které jsou přes prohlížeč ukládány na vlastním pevném disku.Jejich obsah se vztahuje na Vámi navštěvované a hledané webové stránky a reklamy. Cookie však neobsahují Vaše osobní údaje tzn. Vaše jméno, adresu, e-mail atd.Prohlášení o ochraně údajů

Společnost Thermal Media & Travel Hungary kft. prohlašuje, že bere plnou zodpovědnost za dodržování výše uvedených bodů o ochraně údajů.